WAARDEBEGRIPPEN

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik

De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.Dit waardebegrip wordt gebruikt in alle gevallen dat een onroerend goed wordt aangeboden op de vrije markt, waarbij het onroerend goed geleverd wordt vrij van gebruik en huurrechten.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat
De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed. De waarde wordt vastgesteld ervan uitgaande dat het onroerend goed verhuurd is, c.q. verhuurd zal worden. Daarbij is een uitsluiting gemaakt voor de huurder.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
De ‘executiewaarde vrij van huur en gebruik' geldt als er sprake is van een ontruimde aanbieding.

Executiewaarde bij eigen gebruik
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, waarbij ervan uitgegaan is dat de koper met het proces-verbaal van veiling ontruiming van het onroerend goed kan bewerkstelligen. Deze waarde zal gewoonlijk gebruikt worden bij een taxatie ten behoeve van een nog te verstrekken financiering.

Executiewaarde in verhuurde staat
De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding in verhuurde staat (met door de geldgever gegeven toestemming), door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
Bedoeld is de situatie dat de geldgever/hypotheeknemer toestemming heeft gegeven voor de verhuur, of dat een vergelijkbare situatie bestaat, bijvoorbeeld indien het te taxeren object ten tijde van de hypotheekvestiging reeds verhuurd was. De huurder geniet in een dergelijk geval huurtermijn bescherming en behoeft niet te ontruimen.

Herbouwwaarde
Het bedrag benodigd voor herbouw van het verzekerde gebouw onmiddellijk na het voorval op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. Het gaat hier uitsluitend om de opstallen die geheel of gedeeltelijk door brand of ander verzekerd gevaar zijn vernietigd en opnieuw moeten worden herbouwd. Wat onder ‘gebouw’ en ‘voorval’ moet worden verstaan valt uit de polis bij verzekering op te maken.